Ontwerpatelier

WE GAAN VOOR EEN GOED FUNDAMENT

 • We plannen een dagdeel met de beslissingsbevoegden. 
 • Waarin we enerzijds het rapport presenteren uit de organisatie scan…
 • …en vervolgens brainstormen we samen over het optimale organisatiedoel versus het DNA en kernwaarden van de organisatie, wat vragen we van de organisatie (competenties & vaardigheden) en haar partners (juiste providers)
 • We sluiten af met een concrete route met acties – ons kernwaarden kompas.
 • Acties zijn o.a. training en coaching van team en leidinggevenden
 • Tussentijds kijken we ‘waar we staan’: we toetsen initiële doel en kernwaarden versus de groei in de praktijk

Waarom het Ontwerpatelier werkt? Het startpunt heeft voornamelijk de focus op mogelijkheden en denken in overvloed. Het oplossen van problemen gebeurt vaak vanuit een tekort-gedachte. Dit zijn twee verschillende denkwijzen waarbij ook daadwerkelijk verschillende gebieden in de hersenen geactiveerd worden. Het is niet gek dat we bij het tegenkomen van vraagstukken in oplos-modus belanden.

De belangrijkste taak van het brein is in wezen het garanderen van de veiligheid en het overleven van je lichaam.Er is dus ook niks mis met probleemoplossend denken. Toch is het goed te beseffen dat het een eenzijdige manier van denken is die vooral werkt om een probleem uit de weg te helpen en dan weer ‘stopt’. Er zijn andere manieren van ‘denken’ die een beroep doen op een enorm veld van mogelijkheden en die gericht zijn op vooruitgang, groei en ontwikkeling.Door andere gebieden in ons brein meer te gaan aanspreken, gaan we andere of nieuwe manieren zien in plaats van problemen die moeten worden opgelost.
It’s all about mindset!

Hoe dat gaat?

 • In het Ontwerpatelier werken we met basisprincipes die een perspectief bieden om naar verschillende situaties te kijken. We lopen met elkaar een proces door waarin we op een open en onderzoekende manier een thema, onderwerp of situatie onderzoeken. Dat thema, onderwerp of het vraagstuk bepaalt u als groep/organisatie zelf.
 • De antwoorden en oplossingen worden niet van buitenaf aangedragen, maar ontstaan in de dialoog, vanuit de groep, hetgeen de betrokkenheid m.b.t tot het thema enorm vergroot.
 • In het proces ligt de focus op wat er werkt en wat mensen belangrijk vinden en wat wordt gewaardeerd.
 • Het Ontwerpatelier richt zich op een gewenste uitkomst in de toekomst en niet op een probleem in het nu.

Wat het oplevert?

 • Rendement – wij verdienen onszelf altijd meermalen terug en voegen samen waarde toe aan huidige processen (anders starten we niet).
 • We borgen draagvlak en energie voor verandering. Het stimuleert iedereen om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze intrinsiek belangrijk vinden.

Nieuwsgierig?

Natuurlijk wil je meer weten over het Ontwerpatelier. Vul ons contactformulier in of neem rechtstreeks contact met ons op 038-4771110