Sandra Niezink

 

Veranderingen binnen organisaties gaan om mindset en gedragsverandering. Dat is niet 1,2,3, gebeurd. Dat is een proces, dat ik graag begeleidt. Als organisatie of team stellen we een doel.
Ik houd er tijdens dit proces van om mensen zichtbaarder en merkbaarder te maken. Dit gebeurt door bewustwording van gedrag(spatronen) en inzicht in hoe gedrag te sturen en beïnvloeden is. Kwartjes laten vallen is één… kwartjes  oprapen en smart gebruiken is minstens zo belangrijk, want “doen is de beste manier van denken.”


MIJN BIJDRAGE AAN PROFIJTABILITEIT
Het belangrijkste aspect in een veranderproces zijn de medewerkers. Ik kijk met hen mee naar wat zij kunnen en willen en naar wat er nodig is om blijvend te veranderen.


WAT MIJ KENMERKT
Mijn interesse voor gedrag & motivatie. Wanneer komen mensen in beweging en gaat de creatieve energie stromen? En wat is daarvoor nodig? Dat antwoord is steeds weer verschillend. Die zoektocht, daar ligt mijn passie!


Sandra Niezink

+31 6 171 784 86