Over Andare

Wij gaan voor mensen en organisaties die regie durven nemen in het optimaliseren van inzetbaarheid. Onze agenda: 

  • Flink wat koppen koffie – die nemen we zelf mee – voor de juiste inventarisatie en verwachtingen. We toetsen beleid, protocol, verzuimdossiers, cultuur, verzekeringspolissen, werkhervattingskas, verborgen kosten, rapporten   op de plank en plannen voor de toekomst. We interviewen leidinggevenden, HR, OR, directie, financial controllers, bedrijfsartsen, arbodiensten en aanverwante professionals…
  • We presenteren al die informatie aan jullie in een concreet rapport; waar kan worden bespaard en welk proces of rol kan beter, sluiten het beleid, de partners, leveranciers en proces aan op de organisatiedoelen en waarden
  • We maken de cijfers smart en de doelen meetbaar. 

We doen dit door de organisatiestrategie onder de loep te nemen en waar mogelijk samen met u te verbeteren (ontwerpatelier). We inspireren teams en individuen binnen uw organisatie met trainingen en workshops. Wij vinden (ons) werk gaaf. En hebben de gave om een balans te realiseren in de energie door arbeid, bevlogenheid en prestatie. Met tastbare resultaten. Dat noemen we ROI: Regie Op Inzetbaarheid. Een energieke team spirit waarin iedere medewerker eigenaarschap heeft voor optimale inzetbaarheid.