Ontwerpatelier

IT’S ALL ABOUT MINDSET

Hoe kan ik het ziekteverzuim terugdringen?
Op welk manier kan ik de betrokkenheid van onze medewerkers verhogen?
Halen we het optimale uit onze werknemers?

Herkenbare strategische organisatievraagstukken? Dan nodigen wij u uit in ons ontwerpatelier. (Ook mogelijk op locatie)
Waar de meeste adviseurs samen met u probleemoplossend aan de slag zullen gaan, denken wij uitsluitend in mogelijkheden. Dit is ons creatieve startpunt.

Dit is WAAROM het OntwerpAtelier werkt

Het startpunt heeft voornamelijk de focus op mogelijkheden en denken in overvloed. Het oplossen van problemen gebeurt vaak vanuit een tekort-gedachte. Dit zijn twee verschillende denkwijzen waarbij ook daadwerkelijk verschillende gebieden in de hersenen geactiveerd worden. Het is niet gek dat we bij het tegenkomen van vraagstukken in oplos-modus belanden.

De belangrijkste taak van het brein is in wezen het garanderen van de veiligheid en het overleven van je lichaam.Er is dus ook niks mis met probleemoplossend denken. Toch is het goed te beseffen dat het een eenzijdige manier van denken is die vooral werkt om een probleem uit de weg te helpen en dan weer ‘stopt’. Er zijn andere manieren van ‘denken’ die een beroep doen op een enorm veld van mogelijkheden en die gericht zijn op vooruitgang, groei en ontwikkeling.Door andere gebieden in ons brein meer te gaan aanspreken, gaan we andere of nieuwe manieren zien ipv problemen die moeten worden opgelost.
It’s all about mindset!

Dit is HOE het OntwerpAtelier werkt

  • In het OntwerpAtelier werken we met basisprincipes die een perspectief bieden om naar verschillende situaties te kijken. We lopen met elkaar een proces door waarin we op een open en onderzoekende manier een thema, onderwerp of situatie onderzoeken. Dat thema, onderwerp of het vraagstuk bepaalt u als groep/organisatie zelf.
  • De antwoorden en oplossingen worden niet van buitenaf aangedragen, maar ontstaan in de dialoog, vanuit de groep, hetgeen de betrokkenheid m.b.t tot het thema enorm vergroot.
  • In het proces ligt de focus op wat er werkt en wat mensen belangrijk vinden en wat wordt gewaardeerd.
  • Het OntwerpAtelier richt zich op een gewenste uitkomst in de toekomst en niet op een probleem in het nu.

Dit zijn DE RESULTATEN welke u mag verwachten van het OntwerpAtelier

  • Groei, ontwikkeling, vooruitgang en waardetoevoeging zijn resultaten van het OntwerpAtelier.
  • Door de werkwijze binnen het OntwerpAtelier worden meerdere kwaliteiten van de deelnemers zichtbaar. Zoals participeren, samenwerken, denken en doen.
  • Het OntwerpAtelier zorgt voor draagvlak onder werknemers en genereert energie en betrokkenheid. Het stimuleert iedereen om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze belangrijk vinden.

Nieuwsgierig?

Natuurlijk wilt u meer weten over het OntwerpAtelier.
Vul ons contactformulier in of neem rechtstreeks contact met ons op 038-4771110